ADVERT ID 161489

Deputy Principal

.

Gaelscoil Eoghain Ui Thuairisc

Garrán na Fuinseoige
Ceatharlach
R93PX92
.

MAIN DETAILS

Status:
Active
Level:
Primary
Date Posted:
Mon Oct 11 2021 11:01:08
Application Closing Date:
Tue Nov 2 2021
Commencement Date:
Thu Jan 6 2022
Status of Post:
Permanent
.
SCHOOL DETAILS
School Type:
Mainstream
School Structure:
Vertical
Gender:
Co-Educational
School Patronage:
Catholic
Classification:
Gaelscoil
Total No. of Teaching Staff:
24
Current Enrolment:
466
Droichead school:
Yes
.

POST DETAILS

Additional Information:
Is bunscoil lán Ghaelach Chaitliceach í Gaelscoil Eoghain Uí Thuairisc faoi phátrúntacht Easpag Chill Dara agus Leithghlinn. Ní mór don iarrthóir a roghnófar a léiriú go bhfuil sé mar aidhm acu leanúint agus cur le héiteas Caitliceach na scoile chomh maith le cailíocht aitheanta chun an creideamh a mhúineadh a bheith acu.

Bunaíodh Gaelscoil Eoghain Uí Thuairisc sa bhliain 1982 agus tá ardchaighdeán oideachais á chur ar fáil do pháistí an cheantair aici ó shin.

Glacfar le hiarratais i nGaeilge amháin.

Chomh maith le dualgais shonracha churaclaim, thréadacha, riaracháin agus bhainistíochta a chomhlíonadh, feidhmíonn an Príomhoide Tánaisteach i ról ceannaireachta agus spreagúil laistigh den scoil freisin.

Tá ról agus freagrachtaí an phoist seo faoi réir athbhreithnithe agus athraithe de réir na nósanna imeachta atá leagtha amach in Imlitir 0044/2019. Éileoidh freagrachtaí an róil rannpháirtíocht sa ról ceannaireachta lasmuigh den ghnáth lá scoile agus lasmuigh den scoilbhliain chaighdeánach.

Baineann róil agus freagrachtaí an phoist seo leis an ceithre réimsí ceannaireachta agus bainistíochta mar a shonraítear in Imlitir 0044/2019.

1. Teagasc agus Foghlaim a Threorú
2. An Eagraíochta a Bhainistiú
3. Forbairt Scoile a Threorú
4. Cumas Ceannaireachta a Fhorbairt.

Tá na scileanna, an t-eolas, an taithí agus na hinniúlachtaí seo a leanas inmhianaithe:

- Eolas agus tiomantas d’éiteas na scoile.
- An cumas cultúr foghlama agus cruthaitheachta a chur chun cinn sa scoil.
- Ard scileanna idirphearsanta, cumarsáide, idirbheartaíochta agus éirim mhothúchánach.
- Imreoir foirne
- Eolas agus tuiscint den scoth ar cheannaireacht roinnte, bainistíocht agus riarachán i mbunscoileanna.
- Tiomantas do cheannaireacht chomhroinnte agus toilteanas cumas ceannaireachta a tharmligean, a fhorbairt agus daoine eile a chumhachtú.
- Fianaise agus ardleibhéal tiomantais d’fhorbairt ghairmiúil leanúnach.
.

APPLICATION REQUIREMENTS

.

Applications may be submitted by

  • Email
.

APPLY TO THIS JOB VACANCY

Roll Number:
19811S
Apply To:
Garrán na Fuinseoige
Ceatharlach
R93PX92
County:
Carlow
Enquiries To:
059 9131634
Further Information:

SHARE THIS ADVERT