ADVERT ID 209112

Deputy Principal

.

Gaelscoil na Mara

Baile Uisce,
Domhnach Bat,
K36WT02
.

MAIN DETAILS

Status:
Deactivated
Level:
Primary
Date Posted:
Tue Mar 19 2024 17:17:10
Application Closing Date:
Wed Apr 10 2024
Commencement Date:
Mon Apr 29 2024
Status of Post:
Permanent
.
SCHOOL DETAILS
School Type:
Mainstream with Special Classes
School Structure:
Vertical
Gender:
Co-Educational
School Patronage:
An Foras Patrunachta
Classification:
Gaelscoil
Total No. of Teaching Staff:
3
Current Enrolment:
78
Droichead school:
Yes
.

POST DETAILS

Additional Information:
Is mian le Gaelscoil na Mara Príomhoide Tánaisteach a cheapadh. Is post buan é seo mar a leagtar amach i gCiorclán 0044/2019.
Is Gaelscoil chomhoideachasúil, ilchreidmeach í Gaelscoil na Mara. Tá foireann thiomanta agus gairmiúil ag obair sa scoil agus baineann daltaí na scoile luach as an timpeallacht dhearfach foghlama.

Titeann dualgais agus freagrachtaí an phoist seo faoi na réimsí a leagtar amach sa cháipéis Ag Breathnú ar an Scoil Againne 2022
Réimse 1: Ceannaireacht ar fhoghlaim agus ar theagasc
Réimse 2: An eagraíocht a bhainistiú
Réimse 3: Ceannaireacht ar fhorbairt na scoile
Réimse 4: Acmhainn na ceannaireachta a fhorbairt

Ag teacht leis na réimsí thuasluaite, agus ag obair go dlúth leis an bPríomhoide, bainfidh freagrachtaí an phoist seo le forbairt churaclaim uile-scoile, forbairt polasaithe, bainistíocht laethúil na scoile agus pleanáil straitéiseach d’fhorbairt na scoile.
Beidh na scileanna agus na hinniúlachtaí thíos ina mbuntáiste d’iarratasóirí:
Tuiscint ar an bpróiseas féinmheastóireacht scoile agus forbairt polasaithe
Saineolas ar cheannaireacht, bainistíocht agus riarachán scoile
Ardscileanna cumarsáide agus idirphearsanta mar aon le cumas daoine a bhainistiú
Tiomantas don cheannaireacht roinnte agus acmhainn na ceannaireachta a fhorbairt sa scoil
Chun iarratas a dhéanamh ar an bpost seo, ní mór Foirm Iarratais ar phost an Phríomhoide agus an leas-Phríomhoide a sheoladh chuig poistgsnamara@gmail.com faoi 5 i.n. ar an spriocdháta.
.

APPLICATION REQUIREMENTS

.

Applications may be submitted by

  • Email
.

APPLY TO THIS JOB VACANCY

Roll Number:
20530R
Apply To:
poistgsnamara@gmail.com
County:
Dublin
Postal District:
County Dublin

SHARE THIS ADVERT