ADVERT ID 208109

Deputy Principal

.

Gaelscoil Chluainin

19/20 Castle Street
19/20 Sráid an Chaisleain
Cluainín Uí Ruairc
Manorhamilton
F91 PP62
.

MAIN DETAILS

Status:
Deactivated
Level:
Primary
Date Posted:
Thu Feb 8 2024 12:26:54
Application Closing Date:
Fri Mar 1 2024
Commencement Date:
Fri Mar 15 2024
Status of Post:
Permanent
.
SCHOOL DETAILS
School Type:
Mainstream
School Structure:
Vertical
Gender:
Co-Educational
School Patronage:
An Foras Patrunachta
Classification:
Gaelscoil
Total No. of Teaching Staff:
4
Current Enrolment:
36
Droichead school:
Yes
.

POST DETAILS

Additional Information:
Is mian le Gaelscoil Chluainín Príomhoide Tánaisteach a cheapadh. Is post buan é
seo mar a leagtar amach i gCiorclán 0044/2019.
Is Gaelscoil chomhoideachasúil í Gaelscoil Chluainín. Tá foireann thiomanta agus
gairmiúil ag obair sa scoil agus baineann daltaí na scoile luach as an timpeallacht
dhearfach foghlama.
Titeann dualgais agus freagrachtaí an phoist seo faoi na réimsí a leagtar amach sa
cháipéis Ag Breathnú ar an Scoil Againne 2022.
● Réimse 1: Ceannaireacht ar fhoghlaim agus ar theagasc
● Réimse 2: An eagraíocht a bhainistiú
● Réimse 3: Ceannaireacht ar fhorbairt na scoile
● Réimse 4: Acmhainn na ceannaireachta a fhorbairt
Ag teacht leis na réimsí thuasluaite, agus ag obair go dlúth leis an bPríomhoide,
bainfidh freagrachtaí an phoist seo le forbairt churaclaim uile-scoile, forbairt
polasaithe, bainistíocht laethúil na scoile agus pleanáil straitéiseach d’fhorbairt na
scoile.
Beidh na scileanna agus na hinniúlachtaí thíos ina mbuntáiste d’iarratasóirí:
● Tuiscint ar an bpróiseas féinmheastóireacht scoile agus forbairt polasaithe
● Saineolas ar cheannaireacht, bainistíocht agus riarachán scoile
● Ardscileanna cumarsáide agus idirphearsanta mar aon le cumas daoine a
bhainistiú
● Tiomantas don cheannaireacht roinnte agus acmhainn na ceannaireachta a
fhorbairt sa scoil
Chun iarratas a dhéanamh ar an bpost seo, ní mór Foirm Iarratais ar phost an
Phríomhoide agus an leas-Phríomhoide a sheoladh chuig An Cathaoirleach,
Gaelscoil Chluainín, Cluainín Uí Ruairc, Co. Liatroma F91P662 faoi 5 i.n. ar an
spriocdháta.
.

APPLICATION REQUIREMENTS

.

Applications may be submitted by

  • Post
.

APPLY TO THIS JOB VACANCY

Roll Number:
20260O
Apply To:
An Cathaoirleach,
Gaelscoil Chluainín,
Cluainín Uí Ruairc,
Co. Liatroma
F91P662
County:
Leitrim
Enquiries To:
071-9856046

SHARE THIS ADVERT