ADVERT ID 186715

Deputy Principal

.

Gaelscoil Laighean

Cill na Gráinsí
An Charraig Dhubh
Co. Bhaile Átha Cliath
A94 FC 44
.

MAIN DETAILS

Status:
Deactivated
Level:
Primary
Date Posted:
Thu Mar 9 2023 09:57:56
Application Closing Date:
Thu Mar 23 2023
Commencement Date:
Tue Apr 4 2023
Status of Post:
Permanent
.
SCHOOL DETAILS
School Type:
Mainstream
School Structure:
Vertical
Gender:
Co-Educational
School Patronage:
An Foras Patrunachta
Classification:
Gaelscoil
Total No. of Teaching Staff:
4
Current Enrolment:
54
Droichead school:
No
.

POST DETAILS

Additional Information:
Is mian le Bord Bainistíochta Ghaelscoil Laighean folúntas don phost mar Príomhoide Tánaisteach sa scoil a fhógairt.
Is bunscoil lán-Ghaeilge, ilchreidmheach í atá ag forbairt.

Feidhmeoidh an té a cheapfar mar bhall lárnach d’fhoireann ceannasaíochta agus bainistíochta na scoile. Déanfar athbhreithniú ar dhualgais an Phríomhoide Tánaisteach go rialta agus féadfar iad a athrú ag brath ar riachtanais reatha na scoile atá ag forbairt.
Seo a leanas na dualgais reatha a leagfar ar an té a cheapfar:
Dualgais Riaracháin
▪ Cúraimí an Phríomhoide a ghlacadh i gcás as láithreachta
▪ Comhoibriú le riarachán do chruinnithe foirne, do laethanta pleanála, do thuairiscí scoile, d’fhéilire na bliana agus d’ócáidí scoile
▪ Freastal ar chruinnithe rialta leis an bhfoireann in-bhainistíochta
▪ Feidhmiú mar Ionadaí Sábháilteachta na Foirne
▪ Tinreamh scoile a thaifead go cruinn agus tuairisciú don Bhord Bainistíochta agus do Thusla ina leith
▪ Féitheoireacht Chlóis a eagrú agus a bhainistiú
▪ Freagracht a ghlacadh ar acmhainní scoile: riachtanais a aithint, ordú, agus cúram
▪ Imeachtaí scoile a eagrú – Seachtain na Gaeilge, Lá Oscailte srl.
Dualgais Thréadacha
▪ Tacú leis an bhfoireann in-bhainistíochta chun sainmheon dearfach foghlamtha a chur chun cinn ar fud na scoile
▪ Caomhnú Páistí sa scoil a chinntiú agus feidhmiú mar leas-DCA (Duine Caidrimh Ainmnithe)
▪ Bheith mar bhall den Fhoireann Theagmhais Chriticiúil
▪ Eolas a scaipeadh i measc bhaill foirne maidir le riachtanais sláinte na ndaltaí
▪ Tacú le cur i bhfeidhm an Chóid Smachta ar fud na scoile
▪ Tacú le baill foirne nua chun na scoile agus le hionadaithe
▪ Pacáistí eolais na scoile do bhall foirne agus do thuismitheoirí a chur ar fáil
▪ Bainistíocht ar an Seomra Foirne: eolas , taispeántais agus acmhainní
Dualgais Churaclaim
▪ Freagracht a ghlacadh as gnéithe curaclaim ag freagairt do riachtanais reatha na scoile
▪ Tabhairt faoi mheasúnú agus athbhreithniú ar an bPlean Scoile
▪ Féinmheastóireacht Scoile a threorú agus a eagrú
▪ Leabharliostaí ranga a eagrú
▪ Bainistíocht ar scéim cíosa leabhair na scoile

Más mian leat iarratas a dhéanamh ar an bpost mar Phríomhoide Tánaisteach, ba chóir iarratas scríofa (CV agus litir iarratais a léiríonn inniúlacht don phost) a chur chuig an gCathaoirleach ag iarrataisgslaighean@gmail.com roimh 5.00 i.n. Déardaoin, 23 Márta
Tuilleadh eolais faoin scoil : www.gaelscoillaighean.com
.

APPLICATION REQUIREMENTS

.

Applications may be submitted by

  • Email
.

APPLY TO THIS JOB VACANCY

Roll Number:
20518E
Apply To:
iarrataisgslaighean@gmail.com
County:
Dublin
Postal District:
County Dublin

SHARE THIS ADVERT