ADVERT ID 168934

Deputy Principal

.

Scoil Naomh Gobnait

Dún Chaoin
Dun Chaoin
Trá Lí
V92Ny00
.

MAIN DETAILS

Status:
Active
Level:
Primary
Date Posted:
Wed May 11 2022 16:00:22
Application Closing Date:
Wed Jun 1 2022
Commencement Date:
Tue Aug 30 2022
Status of Post:
Permanent
.
SCHOOL DETAILS
School Type:
Mainstream
School Structure:
Vertical
Gender:
Co-Educational
School Patronage:
Catholic
Classification:
Scoil sa Ghaeltacht
Total No. of Teaching Staff:
2
Current Enrolment:
46
Droichead school:
No
.

POST DETAILS

Additional Information:
Tugann Bord Bainistíochta Scoil Naomh Gobnait cuireadh d’iarratasóirí ar phost mar Leas-phríomhoide. Is post buan é seo agus déanfar an ceapachán trí chomórtas oscailte. Oibreoidh an Príomhoide Ionaid leis an bPríomhoide agus leis an bhFoireann Bainistíochta Inscoile chun tacaíocht a thabhairt agus ceannaireacht éifeachtach a fhorbairt laistigh den scoil.
Baineann Róil agus Freagrachtaí Sonracha don phost seo leis na ceithre réimse Ceannaireachta agus Bainistíochta mar atá leagtha amach i gciorclán 0044/2019 mar seo a leanas:
1. Teagasc agus Foghlaim a threorú
2. An eagraíocht a abhainistiú
3. Forbairt Scoile a threorú
4. Inniúlacht Cheannairachta a Fhorbairt
Is Scoil Ghaeltachta, caitliceach, comhoideachais í Scoil Naomh Gobnait.
Bheadh ardchaighdeán Gaeilge labhartha agus scríofa riachtanach don bpost seo.

Tá taithí le ilranganna agus oideachas speisialta inmhianaithe.

Tá Cáilíocht aitheanta chun Oideachas Reiligiúnach a mhúineadh i scoil Chaitliceach ag teastáil.
Beidh faomhadh an cheapúcháin ag brath ar riachtanais reatha grinnfhiosrúcháin agus scagthástáil sláinte gairme.

Seol ceithre chóip de d’iarratas tríd an bpost chuig an Cathaoirleach nó is féidir na cáipéisí cuí a sheoladh i bhfoirm PDF amháin go dtí an seoladh ríomhphoist seo leasphriomhoidesng@gmail.com.

Tá sé riachtanach go mbeidh ar a laghad triúr iarrthóirí cáilithe istigh ar an bpost.
.

APPLICATION REQUIREMENTS

.

Applications may be submitted by

  • Email

  • Post
.

APPLY TO THIS JOB VACANCY

Roll Number:
16281A
Apply To:
FAO: Post an Leas-Phríomhoide
An Cathaoirleach
Scoil Naomh Gobnait
Dún Chaoin
Trá Lí
Co. Chiarraí
V92 NY00leasphriomhoidesng@gmail.com
County:
Kerry
066 9156411

SHARE THIS ADVERT