ADVERT ID 209569

Teacher

.

Meánscoil San Nioclás An Rinn

Ring
Dungarvan
X35 RF24
.

MAIN DETAILS

Status:
Deactivated
Level:
Post Primary
Date Posted:
Mon Mar 25 2024 11:59:55
Application Closing Date:
Fri Apr 19 2024
Status of Post:
Pro-Rata
Number of Vacancies:
1
Number of hours per week:
22
.
SCHOOL DETAILS
School Type:
Vocational School
School Structure:
Co-Educational
.

POST DETAILS

Additional Information:
Fáiltíonn BOO Phort Láirge & Loch Garman roimh iarratais ar an bpost seo a leanas a d’fhéadfadh teacht aníos don bhliain acadúil 2024/2025, faoi réir aontú an Stiúrthóra Um Ath-Imlonnú go líonfaí an post, tar éis chríoch scéim 2023.

Múinteoir:


 Meánscoil San Nioclás, Port Láirge - Múinteoir Bitheolaíocht agus Matamaitic.
 Conradh pro-rata don bhliain acadúil 2024/2025.
 22 uair a chloig sa tseachtain.
 Ba chóir go mbeadh an t-iarrthóir inniúil múineadh trí mheán na Gaeilge.

B’fhearr go mbeadh taithí ag an iarratasóir ar mhúineadh in iarbhunscoil Ghaeltachta nó /agus lán-Ghaeilge agus go mbeadh Gaeilge líofa aige/aici agus é/í inniúil gnó uile na scoile a dhéanamh trí mhéan na Gaeilge os rud é gur scoil Ghaeltachta í Meánscoil San Nioclás


Tuarastal, Cailíochtaí agus Coinníollacha Seirbhíse de réir rialúchán ábhartha de chuid na Roinne Oideachais.
Is féidir iarratas a dhéanamh via ríomhearcú ar ár suíomh idirlín www.wwetb.ie.
Is é 19/04/2024 ar 4 in an dáta deiridh ar a nglacfar le foirmeacha comhlánaithe iarratais. D’fhéadfaí gearrliostú a chur i bhfeidhm. Dícháileofar iarratasóirí as ucht canbhasála. Is fostóir comhdheiseanna é BOO.


Dóibhsean atá ag dul isteach ar ghrád earcaíochta don chéad uair riamh, beidh an pá tosaigh ar an íosmhéid den scála laghdaithe nua. D’fhéadfaí an ráta íocaíochta a choigeartú ó am go ham de réir pholasaí pá an Rialtais.

Tá gach ceapachán faoi réir cheadú an Aire Oideachais.

D’fhéadfaí poist eile a d’fhéadfadh teacht aníos a líonadh ó phainéil a chruthófar tar éis agallamh i gcomhair an phoist seo.
Tabhair do d’aire le do thoil go bhféadfaí gan an post thuasluaite a líonadh, in ainneoin é a bheith fógraithe agus d’fhéadfaí na huaireanta luaite a leasú.

Sínithe:
Bainisteoir Acmhainní Daonna, BOO Phort Láirge & Loch Garman, Páirc Ghnó Ard Chaomháin, Loch Garman. Guthán: (053) 9123799


www.wwetb.ie
r-phost: vacancies@wwetb.ie
Required Subjects:
Biology
Mathematics
.

APPLICATION REQUIREMENTS

  • External Application Form
.

Applications may be submitted by

  • External Application Form
.

APPLY TO THIS JOB VACANCY

Roll Number:
76066J
Apply To:
https://www.wwetb.ie/about/organisation/human-resources/vacancies/teacher-youthreach-resource-sna-vacancies/
County:
Waterford
Enquiries To:

SHARE THIS ADVERT