ADVERT ID 207857

Principal Teacher

.

Gaelscoil na Mara (scoil nuabhunaithe)

An Campas Oideachais
Bóthar Phort Reachrann
Domhnach Bat
.

MAIN DETAILS

Status:
Deactivated
Level:
Primary
Date Posted:
Wed Jan 24 2024 16:51:20
Application Closing Date:
Thu Feb 15 2024
Commencement Date:
Thu Apr 11 2024
Status of Post:
Permanent
This is a readvertisement
.
SCHOOL DETAILS
School Type:
Mainstream
School Structure:
Vertical
Gender:
Co-Educational
School Patronage:
An Foras Patrunachta
Classification:
Gaelscoil
Total No. of Teaching Staff:
5
Current Enrolment:
76
Droichead school:
Yes
.

POST DETAILS

Additional Information:
Is athfhógairt atá san fhógra seo.

Is scoil de chuid An Foras Pátrúnachta í Gaelscoil na Mara a d'oscail in 2021. Tá éiteas ilchreidmheach ag an scoil agus tá sároideachas trí Ghaeilge á fháil ag daltaí na scoile. Tá idir ranganna príomhshrutha agus speisialta sa scoil agus beidh fás mór ar an scoil amach anseo.

Is mian linn ceannaire cumasach a earcú chun tógáil ar oidhreacht cháiliúil na scoile. Beidh sárscileanna cumarsáide, ceannaireachta, bainistíochta, teanga agus teicneolaíochta ag an té a cheapfar. Beidh fís láidir acu maidir leis an gcultúr gaelach, iad ag tógáil ar bhunchloch láidir.
Beidh roghnú an duine rathúil bunaithe ar cheithre inniúlacht atá ar aon dul leis an gCreat Cáilíochta um Cheannaireacht agus Bainistíocht:
• Teagasc agus Foghlaim a Threorú
• An eagraíocht a bhainistiú
• Forbairt scoile a threorú
• Inniúlacht cheannaireachta a fhorbairt

Is é an t-íoslíon iarratas atá de dhíth chun go rachaidh an comórtas ar aghaidh ná triúr.
Glacfar le hiarratais ar ríomhphost amháin go dtí 4pm ar an spriocdháta.
.

APPLICATION REQUIREMENTS

.

Applications may be submitted by

  • Email
.

APPLY TO THIS JOB VACANCY

Roll Number:
54321A
Apply To:
Cathaoirleach an Bhoird Agallaimh
County:
Dublin
Postal District:
County Dublin
Enquiries To:
Further Information:

SHARE THIS ADVERT