ADVERT ID 203392

Oifigeach Iarbhunleibhéal_An tOirthear_Gaelbhratach

.

Gael Linn

35 Sráid an Dáma
Baile Átha Cliath
D02H797
.

MAIN DETAILS

Status:
Deactivated
Level:
Other Education
Date Posted:
Mon Sep 25 2023 15:52:58
Application Closing Date:
Wed Oct 4 2023
Status of Post:
Permanent
Number of Vacancies:
1
.

POST DETAILS

Title:
Oifigeach Iarbhunleibhéal_An tOirthear_Gaelbhratach
Description:
Oifigeach Iarbhunleibhéal - An tOirthear - GaelbhratachPríomhdhualgais an Phoist:


Beidh an té a cheapfar freagrach go príomha as reáchtáil na scéime ‘Gaelbhratach’ ar an leibhéal iar-bhunscoile. Beidh an té sin freagrach do Bhainisteoir na scéime.Beidh:

-comhoibriú i gceist idir an t-oifigeach iar-bhunleibhéal agus foireann Gaelbhratach i gcoitinne.

-deis ann taisteal go iar-bhunscoileanna na scéime timpeall na tíre ach béim ar leith ar oirthear na tíre don ról áirithe seo.
Dualgaisí:

Cruinnithe, ceardlanna agus cuairteanna tacaíochta a eagrú leis na scoileanna atá páirteach sa scéim, i gcomhar le hoibrithe Chonradh na Gaeilge, Glór na nGael nó eile nuair a oireann

Tacú i ngach bealach gur féidir leis na scoileanna trí spreagadh a thabhairt do na múinteoirí agus smaointe cruthaitheacha a roinnt leo

Áiseanna tacaíochta a chruthú, nó eolas faoi áiseanna a chur ar fáil dóibh

Tuairisc ráithiúil a chur ar fáil faoi dhul chun cinn an tionscadail

Bainistiú a dhéanamh ar an liosta feithimh agus cur le líon na scoileanna sa scéim ag deireadh na bliana

Cuidiú le scéimeanna agus cúrsaí eile i nGael Linn mar a oireann, mar shampla ionadaíocht a dhéanamh thar ceann Gael Linn ag ócáidí éagsúla, seastáin eolais ag féilte, comhdhálacha nó a leithéid.

Páirt ghníomhach a ghlacadh in obair foirne ar nós: réamhullmhúcháin d’ócáidí, dearadh agus cruthú acmhainní, tobsmaointeoireacht, dualgais roinnte srl

Feidhmiú faoi do thionscnaíocht féin le hábhar na scéime a chur chun cinn ó thaobh riaracháin agus ábhair na scéime

Aon chúram eile is cuíRiachtanach don Phost:


Ardscileanna ríomhaireachta agus riaracháin

Ardleibhéal Gaeilge idir labhairt agus scríobh

Ardscileanna cumarsáide

Cumas obair as a stuaim féin agus mar chuid d’fhoireann

Céim ábhartha nó a chomhionann de thaithí

Láncheadúnas tiomána agus teacht ar charr

Scileanna eagrúcháin - cumas cloí le sceideal agus spriocdhátaí

Critéir inmhianaithe:

Bheadh meascán de na rudaí thíos ag an duine idéalach don ról seo:

• Meon dearfach, cruthaitheach

• Fuinneamh, paisean agus grá don Ghaeilge

• Taithí/saineolas ar an nGaeilge ag an iar-bhunleibhéal

• Taithí/suim i ndearadh grafach

• Tuiscint mhaith ar earnáil na Gaeilge, an earnáil oideachais, agus an earnáil chultúrthaSpriocdháta le haghaidh iarratais: 4ú Deireadh Fómhair

Tuilleadh Eolais: maireadt@gael-linn.ie

Teil 01-6751200

.

APPLICATION REQUIREMENTS

  • Letter of Application

  • CV (Digital)
.

Applications may be submitted by

.

APPLY TO THIS JOB VACANCY

Apply To:
35 Sráid an Dáma
Baile Átha Cliath
D02H797
County:
Dublin
Postal District:
Dublin 2

SHARE THIS ADVERT