ADVERT ID 193831

Deputy Principal

.

Scoil Sancta Maria Primary School

Bunscoil Synge St
Dublin 8
Dublin 8
D08 V6R9
.

MAIN DETAILS

Status:
Active
Level:
Primary
Date Posted:
Fri May 26 2023 21:41:28
Application Closing Date:
Fri Jun 9 2023
Commencement Date:
Thu Aug 31 2023
Status of Post:
Permanent
.
SCHOOL DETAILS
School Type:
Mainstream
School Structure:
Vertical
Gender:
Co-Educational
School Patronage:
Catholic
Classification:
DEIS 2
Total No. of Teaching Staff:
7
Current Enrolment:
104
Droichead school:
Yes
.

POST DETAILS

Additional Information:
Tugann Bord Bainistíochta Bhunscoil Sancta Maria cuireadh d’iarratasóirí cur isteach ar phost mar leas príomhoide. Is post buan é seo agus déanfar an ceapachán trí chomórtas oscailte. Comhlíonfar an ceapachán de réir théarmaí imlitir 0044/2019.

Deis iontach atá ann a bheith mar chuid de scoil spraíúil le comhthéacs suimiúil. Tá sruth lán-Ghaeilge againn le buachaillí agus cailíní ó rang Naíonáin Bheaga- Rang a 4 faoi láthair. Freastalaíonn buachaillí amháin ó rang 2- rang 6 trí Bhéarla agus tá rang speisialta againn a éascaíonn páistí a bhfuil uathachas orthu.
Oibreoidh an leas príomhoide leis an phríomhoide agus leis an bhfoireann bhainistíochta scoile
chun tacaíocht a thabhairt agus ceannaireacht éifeachtach a fhorbairt laistigh den scoil.

Baineann róil agus freagrachtaí sonracha an phoist seo leis na ceithre réimse ceannaireachta
agus bainistíochta mar atá leagtha amach i gciorclán 0044/2019 mar a leanas
1. Teagasc agus Foghlaim a threorú.
2. An eagraíocht a bhainistiú.
3. Forbairt scoile a threorú.
4. Inniúlacht cheannaireachta a fhorbairt.

Tá de dhualgas ar gach iarratasóir na critéir cháilíochta a chomhlíonadh: mar a leanas:
cláraithe in iomlán leis an gComhairle Múinteoireachta i ngleic le bealach 1 na Bunscoile.
5 bliana de thaithí aitheanta mar mhúinteoir, ní mór a mheabhrú go gcaithfear dhá bhliain den taithí sin a bheith lonnaithe i mbunscoil aitheanta na hÉireann.

Tá ardchaighdeán Gaeilge labhartha & scríofa riachtanach. Tá taithí le hOideachas Speisialta inmhianaithe.
Is scoil Chaitliceach í Bunscoil Sráid Synge.
Caithfear a bheith cáilithe chun reiligiúin a mhúineadh.

Marcáil an litir le "Iarratais ar Phost an Leas Príomhoide”
.

APPLICATION REQUIREMENTS

.

Applications may be submitted by

  • Email

  • Post
.

APPLY TO THIS JOB VACANCY

Roll Number:
17893N
Apply To:
Bunscoil Synge St
Dublin 8
Dublin 8
D08 V6R9
County:
Dublin
Postal District:
Dublin 8

SHARE THIS ADVERT