ADVERT ID 186474

Principal Teacher

.

Gaelscoil Sáirséal

Bóthar Shíol Bhroin
Luimneach
Limerick
Limerick
V94 EV83
.

MAIN DETAILS

Status:
Deactivated
Level:
Primary
Date Posted:
Tue Feb 28 2023 15:39:22
Application Closing Date:
Mon Mar 20 2023
Commencement Date:
Mon Apr 17 2023
Status of Post:
Permanent
.
SCHOOL DETAILS
School Type:
Mainstream
School Structure:
Vertical
Gender:
Co-Educational
School Patronage:
Catholic
Classification:
Gaelscoil
Total No. of Teaching Staff:
18
Current Enrolment:
309
Droichead school:
Yes
.

POST DETAILS

Panel of Applicants:
An internal panel of suitable applicants may be set up to fill vacancies which may occur within a specific time period (four months for teacher posts and the duration of the school year for SNA posts) from the date on which the Board approves the successful candidate.
Additional Information:
Tugann Bord Bainistíochta Ghaelscoil Sáirséal cuireadh d’iarratasóirí cur isteach ar phost mar phríomhoide. Is post buan é seo agus déanfar an ceapachán trí chomórtas oscailte. Oibreoidh an príomhoide leis an leas-phríomhoide agus leis an bhfoireann bhainistíochta inscoile chun tacaíocht a thabhairt agus ceannaireacht éifeachtach a fhorbairt laistigh den scoil.
Baineann róil agus freagrachtaí sonracha an phoist seo leis na ceithre réimse ceannaireachta agus bainistíochta mar atá leagtha amach i gciorclán 0044/2019 mar seo a leanas:
1. Teagasc agus Foghlaim a threorú
2. An eagraíocht a bhainistiú
3. Forbairt Scoile a threorú
4. Inniúlacht Cheannairachta a fhorbairt
Is gaelscoil chaitliceach chomhoideachai í Gaelscoil Sáirséal. Tá ardchaighdeán i labhairt agus i scríobh na Gaeilge riachtanach don phost seo. Tá taithí le hOideachas Speisialta inmhianaithe. Tá cáilíocht aitheanta chun Oideachas Reiligiúnach a mhúineadh i scoil chaitliceach ag teastáil. Beidh faomhadh an cheapacháin ag brath ar riachtanais reatha grinnfhiosrúcháin agus scagthástáil sláinte gairme.
.

APPLICATION REQUIREMENTS

.

Applications may be submitted by

  • Email
.

APPLY TO THIS JOB VACANCY

Roll Number:
19956V
Apply To:
poist@gaelscoilsairseal.com

Teideal an Ríomhphoist: Post an Phríomhoide
County:
Limerick

SHARE THIS ADVERT