ADVERT ID 181044

Deputy Principal

.

S.N. Thóin Ré Gaoith

Tóin Ré Gaoith
Acaill
F28R239
.

MAIN DETAILS

Status:
Deactivated
Level:
Primary
Date Posted:
Mon Sep 19 2022 17:15:40
Application Closing Date:
Fri Sep 30 2022
Commencement Date:
Mon Nov 7 2022
Status of Post:
Permanent
This is a readvertisement
.
SCHOOL DETAILS
School Type:
Mainstream
School Structure:
Vertical
Gender:
Co-Educational
School Patronage:
Catholic
Classification:
Scoil sa Ghaeltacht
Total No. of Teaching Staff:
4
Current Enrolment:
60
Droichead school:
Yes
.

POST DETAILS

Panel of Applicants:
An internal panel of suitable applicants may be set up to fill vacancies which may occur within a specific time period (four months for teacher posts and the duration of the school year for SNA posts) from the date on which the Board approves the successful candidate.
Additional Information:
The Board of Management of Tonragee N.S. welcomes applications for the position of Deputy Principal.

Tonragee N.S. is a co-educational primary school under the patronage of the Catholic Archbishop of Tuam. The school is participating in the Gaeltacht School Recognition Scheme. A high standard of both spoken and written Irish is essential for this post.

The Deputy Principal will work in collaboration with the Principal to ensure that all students have a positive educational experience, that there is strong leadership across the school and that the school fully conforms to the governance structures as set out by the Department of Education.

The roles and responsibilities for this post relate to the four domains of leadership and management as specified in Circular 0044/2019:
1. Leading Teaching and Learning
2. Managing the Organisation
3. Leading School Development
4. Developing Leadership Capacity

Please put 'LPO followed by your name' in the subject bar of the email.

Applications will only be accepted at the following email address: lpotrg2022@gmail.com

Only shortlisted candidates will be contacted.


Fáiltíonn Bord Bainistíochta S.N. Thóin Ré Gaoith roimh iarrataisí don phost: Príomhoide Tánaisteach.

Is bunscoil chomhoideachais í S.N. Thóin Ré Gaoith faoi phátrúnacht Ardeaspag Caitliceach Tuama. Tá an scoil páirteach ins an Scéim Aitheantais do na Scoileanna Gaeltachta. Tá ard-chaighdeán Gaeilge, idir labhartha agus scríofa, riachtanach don phost seo.

Oibreoidh an Príomhoide Tánaisteach i gcomhar leis an bPríomhoide chun a chinntiú go mbeidh eispéireas dearfach oideachais ag gach scoláire, go bhfuil ceannaireacht láidir trasna na scoile agus go gcloíonn an scoil go hiomlán leis na struchtúir rialachais atá leagtha amach ag an Roinn Oideachais.

Baineann róil agus freagrachtaí an phoist seo leis na ceithre réimse ceannaireachta agus bainistíochta mar atá sonraithe i gCiorclán 0044/2019:
1. Teagasc agus Foghlaim a Threorú
2. An Eagraíocht a Bhainistiú
3. Forbairt Scoile a Threorú
4. Inniúlacht Cheannaireachta a Fhorbairt

Cuir 'LPO agus d'ainm' i mbarra ábhair an ríomhphoist le do thoil. Ní ghlacfar le hiarratais ach ag an seoladh ríomhphoist seo a leanas: lpotrg2022@gmail.com

Ní dhéanfar teagmháil ach le hiarrthóirí ar an ngearrliosta.
.

APPLICATION REQUIREMENTS

.

Applications may be submitted by

  • Email
.

APPLY TO THIS JOB VACANCY

Roll Number:
16113C
Apply To:
lpotrg2022@gmail.com
County:
Mayo
Enquiries To:

SHARE THIS ADVERT