ADVERT ID 168554

Principal Teacher

.

Gaelscoil Bhrian Boróimhe

Gaelscoil Bhrian Bóroimhe
Coill na nÚll
Sord
N/A
K67T3H2
.

MAIN DETAILS

Status:
Active
Level:
Primary
Date Posted:
Mon May 9 2022 09:51:22
Application Closing Date:
Mon May 23 2022
Commencement Date:
Mon Aug 29 2022
Status of Post:
Permanent
This is a readvertisement
.
SCHOOL DETAILS
School Type:
Mainstream
School Structure:
Vertical
Gender:
Co-Educational
School Patronage:
An Foras Patrunachta
Classification:
Gaelscoil
Total No. of Teaching Staff:
24
Current Enrolment:
460
Droichead school:
Yes
.

POST DETAILS

Additional Information:
Is athfhógairt atá san fhógra seo.
Is scoil lán-fhorbartha de chuid An Foras Pátrúnachta í Gaelscoil Bhrian Boróimhe. Tá éiteas idirchreidmheach ag an scoil agus tá sároideachas lán-Ghaeilge á fháil ag daltaí na scoile.
Beidh roghnú an duine rathúil bunaithe ar cheithre inniúlacht atá ar aon dul leis an gCreat Cáilíochta um Cheannaireacht agus Bainistíocht:
• Teagasc agus Foghlaim a Threorú
• An eagraíocht a bhainistiú
• Forbairt scoile a threorú
• Inniúlacht cheannaireachta a fhorbairt
Is deis ar leith agus is dúshlán ar leith scoil den mhéid seo a bhainistiú. Beifear ag súil leis go mbeidh tuiscint agus taithí ag iarratasóirí ar na dúshláin bhainistíochta a thagann leis an ról mar aon le fís a bheith acu maidir leis na deiseanna.
Is é an t-íoslíon iarratas atá de dhíth chun go rachaidh an comórtas ar aghaidh ná triúr.
Glacfar le hiarratais ar ríomhphost amháin go dtí meánlae ar an spriocdháta. Táthar ag súil leis go mbeidh na hagallaimh ar siúl an chéad sheachtain i mí an Mheithimh.

Nóta: Tá an scoil ag obair ar fhadhb reatha le suíomh idirlín na scoile.
.

APPLICATION REQUIREMENTS

.

Applications may be submitted by

  • Email
.

APPLY TO THIS JOB VACANCY

Roll Number:
20095C
Apply To:
po_gsbb@foras.ie
County:
Dublin
Postal District:
County Dublin
Enquiries To:
01 8902799

SHARE THIS ADVERT