ADVERT ID 164617

Supply Teacher

.

Gaelscoil Chill Dara

An Bóthar Glas
An Currrach
R56PR22
.

MAIN DETAILS

Status:
Deactivated
Level:
Primary
Date Posted:
Mon Jan 10 2022 11:30:43
Application Closing Date:
Mon Jan 17 2022
Commencement Date:
Mon Jan 24 2022
Status of Post:
Supplementary Panel
Number of Vacancies:
1
This is a readvertisement
.
SCHOOL DETAILS
School Type:
Mainstream
School Structure:
Vertical
Gender:
Co-Educational
School Patronage:
An Foras Patrunachta
Classification:
Gaelscoil
Total No. of Teaching Staff:
22
Current Enrolment:
350
.

POST DETAILS

Additional Information:
Tá Gaelscoil Chill Dara ina scoil bhunáite do Phainéal Soláthair do Bhunscoileanna. 'Sé cuspóir an Phainéal Soláthair ná Ionadaithe a chur ar fáil do chnuasach scoileanna ainmnithe sa cheantar, atá ag lorg ionadaithe do mhúinteoirí a bhíonn as láthair do asláithreachtaí gearr, gur ceadaítear ionadaíocht lena haghaidh.
Beidh na múinteoirí ar an bpainéal soláthair ceapaithe ar fhoireann Ghaelscoil Chill Dara (an bhun scoil) ar chonradh téarma seasta go dtí an 31ú Lúnasa 2022.
Beidh orthu clúdach ionadaíochta a chur ar fáil 'sna scoileanna sa chnuasach ainmnithe, agus beidh éagsúlacht i gceist sa phost idir rang leibhéil difriúla agus Oideachas Speisialta, idir Gaelscoileanna agus scoileanna a mhúineann trid mheán an Béarla.

Beidh aon mhúinteoir ar an bPainéal Soláthair i dteideal speansais taistil mar atá leagtha amach i gCiorclán 0009/2015.

Is féidir níos mó eolais faoin Scéim um Phainéal Soláthair Bunscoileanna a fháil i gCiorclán 59/2019.

Beidh ardchaighdeán Gaeilge de dhíth sa post seo ach sin ráite níl ach trí ghaelscoil i gceist as an trí scoil deag 'sna scoileanna sa chnuasach ainmnithe.

Gaelscoil Chill Dara is a base school for a supply panel. The objective of the supply panel is to fill short term substitutable vacancies in schools participating in the cluster.

The supply panel teachers will be employed as a part of the Gaelscoil Chill Dara teaching staff & will be on a fixed term basis contract until the 31st August 2022. They must provide substitute cover for short-term absences in the cluster schools. There will be variety of teaching work involved in this job, in various different school settings such as Gaelscoileanna, special schools and English medium teaching schools,all based in the locality.

The supply panel teacher will be entitled to travel expenses as explained in the 59/2019 Circular.

The applicant must have a high standard of Irish, however there are only 3 Gaelscoileanna included in a cluster of 13 schools.

More information available in circular 59/2019.
.

APPLICATION REQUIREMENTS

.

Applications may be submitted by

  • Email
.

APPLY TO THIS JOB VACANCY

Roll Number:
20023A
Apply To:
An Cathaoirleach,
Gaelscoil Chill Dara,
An Bóthar Glas
An Currrach
R56PR22
County:
Kildare
045 442300

SHARE THIS ADVERT