ADVERT ID 164495

Supply Teacher

.

Gaelscoil Eiscir Riada

Bothar an Ghrifin
Leamhcán
.

MAIN DETAILS

Status:
Deactivated
Level:
Primary
Date Posted:
Thu Jan 6 2022 12:41:40
Application Closing Date:
Thu Jan 20 2022
Commencement Date:
Mon Jan 31 2022
Status of Post:
Fixed-term
Number of Vacancies:
3
This is a readvertisement
.
SCHOOL DETAILS
School Type:
Mainstream
School Structure:
Vertical
Gender:
Co-Educational
School Patronage:
An Foras Patrunachta
Classification:
Gaelscoil
Total No. of Teaching Staff:
26
Current Enrolment:
452
Droichead school:
Yes
.

POST DETAILS

Additional Information:
3 phost don phainéal soláthair ar fáil don bhliain seo 2021-2022

Conradh bliana agus íocaíocht an tsamhraidh san áireamh leis an bpost áirithe seo

Tá Gaelscoil Eiscir Riada ainmnithe ag an ROS mar scoil bhunáite do Phainéal Soláthair do Bhunscoileanna. 'Sé cuspóir an Phainéil Soláthair ná ionadaithe a chur ar fáil do chnuasach scoileanna ainmnithe, atá ag lorg ionadaithe do mhúinteoirí a bhíonn as láthair do asláithreachtaí gearr, gur ceadaítear ionadaíocht lena haghaidh.

Beidh na múinteoirí ar an bpainéal soláthair ceapaithe ar fhoireann Ghaelscoil Eiscir Riada (an bhun scoil) ar chonradh téarma seasta ar feadh aon bhliain amháin

Beidh orthu clúdach ionadaíochta a chur ar fáil 'sna scoileanna sa chnuasach ainmnithe (Gaelscoileanna), agus beidh éagsúlacht i gceist sa phost idir rang leibhéil difriúla agus Oideachas Speisialta

Beidh aon mhúinteoir ar an bPainéal Soláthair i dteideal speansais taistil mar atá leagtha amach i gCiorclán 0009/2015.

Is féidir níos mó eolais faoin Scéim um Phainéal Soláthair Bunscoileanna a fháil i gCiorclán 59/2019

Beidh ardchaighdeán Gaeilge de dhíth sa phost seo.


Is féidir glaoch a chur ar Phríomhoide na scoile, Ciara Uí hÉilí
(01 6210342), má tá tuilleadh eolais á lorg faoi na postanna seo.
.

APPLICATION REQUIREMENTS

  • CV (Unbound/Slide Binder)
.

Applications may be submitted by

  • Email
.

APPLY TO THIS JOB VACANCY

Roll Number:
20223I
Apply To:
Cathaoirleach
Gaelscoil Eiscir Riada
Bothar an Ghrifín
Leamhcán
County:
Dublin
Postal District:
County Dublin
Enquiries To:
016210342

SHARE THIS ADVERT