ADVERT ID 152866

Mainstream Class Teacher

.

Gaelscoil Eiscir Riada

Bothar an Ghrifin
Leamhcán
.

MAIN DETAILS

Status:
Active
Level:
Primary
Date Posted:
Thu Jun 10 2021 13:24:27
Application Closing Date:
Thu Jun 24 2021
Commencement Date:
Wed Aug 25 2021
Status of Post:
Fixed-term
Number of Vacancies:
8
.

SCHOOL TYPE

School Type:
Mainstream
School Structure:
Vertical
Gender:
Co-Educational
School Patronage:
An Foras Patrunachta
Classification:
Gaelscoil
Total No. of Teaching Staff:
26
Current Enrolment:
452
Droichead school:
Yes
.

POST DETAILS

Panel of Applicants:
An internal panel of suitable applicants may be set up to fill vacancies which may occur within a specific time period (four months for teacher posts and the duration of the school year for SNA posts) from the date on which the Board approves the successful candidate.
Additional Information:
Is Gaelscoil í Gaelscoil Eiscir Riada.
Déanaimid gach gnó scoile trí Ghaeilge amháin agus beidh grá don teanga agus caighdeán ard idir Ghaeilge labhartha agus scríofa ag teastáil.

Iarratais as Gaeilge amháin.

Is postanna bliana iad 3 chinn de na postanna seo.

Ceann eile mar phost ionadaíochta bliana 26/8/21-24/6/21

Tá post saoire mháithreachais le líonadh go dtí an Cháisc (ar a laghad)

3 phost don phainéal soláthair ar fáil don bhliain seo chuagainn.

Tá Gaelscoil Eiscir Riada ainmnithe ag an ROS mar scoil bhunáite do Phainéal Soláthair do Bhunscoileanna. 'Sé cuspóir an Phainéil Soláthair ná ionadaithe a chur ar fáil do chnuasach scoileanna ainmnithe, atá ag lorg ionadaithe do mhúinteoirí a bhíonn as láthair do asláithreachtaí gearr, gur ceadaítear ionadaíocht lena haghaidh.

Beidh na múinteoirí ar an bpainéal soláthair ceapaithe ar fhoireann Ghaelscoil Eiscir Riada (an bhun scoil) ar chonradh téarma seasta ar feadh aon bhliain amháin

Beidh orthu clúdach ionadaíochta a chur ar fáil 'sna scoileanna sa chnuasach ainmnithe (Gaelscoileanna), agus beidh éagsúlacht i gceist sa phost idir rang leibhéil difriúla agus Oideachas Speisialta

Beidh aon mhúinteoir ar an bPainéal Soláthair i dteideal speansais taistil mar atá leagtha amach i gCiorclán 0009/2015.

Is féidir níos mó eolais faoin Scéim um Phainéal Soláthair Bunscoileanna a fháil i gCiorclán 59/2019

Beidh ardchaighdeán Gaeilge de dhíth sa phost seo.


Is féidir glaoch a chur ar Phríomhoide na scoile, Ciara Uí hÉilí
(01 6210342), má tá tuilleadh eolais á lorg faoi na postanna seo.

Dáta agallaimh 1/7/21

An internal panel of suitable applicants may be set up to fill vacancies which may occur within a specific time period (four months for teacher posts and the duration of the school year for SNA posts) from the date on which the Board approves the successful candidate.

.

APPLICATION REQUIREMENTS

  • Letter of Application

  • Referees (name, role, contact no.)

  • Teaching Council Registration

  • Standard Application Form for Teaching Posts – as Gaeilge
.

Applications may be submitted by

  • Email
.

APPLY TO THIS JOB VACANCY

Roll Number:
20223I
Apply To:
post@gser.ie
County:
Dublin
Postal District:
County Dublin
Enquiries To:
01 6210342

SHARE THIS ADVERT