ADVERT ID 168947

Deputy Principal

.

Gaelscoil Ui Riada

Bealach an Chairdinéil
Wilton
Baile an Easpaig
T12 D596
.

MAIN DETAILS

Status:
Active
Level:
Primary
Date Posted:
Wed May 11 2022 20:03:38
Application Closing Date:
Fri May 20 2022
Commencement Date:
Thu Sep 1 2022
Status of Post:
Permanent
.
SCHOOL DETAILS
School Type:
Mainstream
School Structure:
Vertical
Gender:
Co-Educational
School Patronage:
Catholic
Classification:
Gaelscoil
Total No. of Teaching Staff:
15
Current Enrolment:
279
Droichead school:
Yes
.

POST DETAILS

Additional Information:
Fáiltíonn Bord Bainistíochta Ghaelscoil Uí Riada roimh iarratais ó mhúinteoirí cuícháilithe do phost Phríomhoide Tanáisteach sa scoil seo.
Is Gaelscoil í GS Uí Riada. Glacfar le hiarratais as Gaeilge amháin.
Chomh maith leis na dualgais shonracha churaclaim, thréadacha, riaracháin agus bhainistíochta a chomhlíonadh, feidhmeoidh an Príomhoide Tánaisteach i ról ceannaireachta agus spreagúil sa scoil.
Tá ról agus freagrachtaí an phoist seo faoi réir athbhreithnithe agus athraithe de réir na nósanna imeachta atá leagtha amach in Imlitir 0044/2019. Éileoidh freagrachtaí an Phríomhoide Thánaistigh rannpháirtíocht sa ról ceannaireachta lasmuigh den ghnáth lá scoile agus lasmuigh den scoilbhliain chaighdeánach.
Baineann róil agus freagrachtaí an phoist seo leis na ceithre réimse ceannaireachta agus bainistíochta mar a shonraítear in Imlitir 0044/2019.
1. Teagasc agus Foghlaim a Threorú
2. An Eagraíocht a Bhainistiú
3. Forbairt Scoile a Threorú
4. Cumas Ceannaireachta a Fhorbairt
Tá na scileanna, an t-eolas, an taithí agus na hinniúlachtaí seo a leanas inmhianaithe:
- Eolas faoi agus tiomantas d’éiteas na scoile
- Cumas cultúr foghlama agus cruthaitheachta a chur chun cinn sa scoil
- Ard scileanna idirphearsanta, cumarsáide, idirbheartaíochta agus éirim mhothúchánach
- Scileanna ceannaireachta foirne chun cuidiú le timpeallacht bhríomhar tháirgiúil a chruthú
- Eolas agus tuiscint den scoth ar cheannaireacht, bainistíocht agus riarachán i mbunscoileanna
- Tiomantas do cheannaireacht chomhroinnte agus toilteanas cumas ceannaireachta a tharmligean is a fhorbairt chun daoine eile a chumhachtú chuige.
- Fianaise agus ardleibhéal tiomantais d’fhorbairt ghairmiúil leanúnach.
.

APPLICATION REQUIREMENTS

.

Applications may be submitted by

  • Post
.

APPLY TO THIS JOB VACANCY

Roll Number:
19852J
Apply To:
An Cathaoirleach
"Dunloe"
Bóthar an Churraichín
Baile an Easpaig
Corcaigh

(Luaigh "Iarratas" ar an gclúdach)
County:
Cork
Enquiries To:
príomhoide@gaelscoiluiriada.ie
021 4342027

SHARE THIS ADVERT