ADVERT ID 156565

Special Needs Assistant

.

Scoil Fhionáin

scoil Fhionáin
An Fál Carrach
An Fál Carrach
F92 FW44
.

MAIN DETAILS

Status:
Active
Level:
Primary
Date Posted:
Tue Jul 20 2021 11:08:50
Application Closing Date:
Tue Aug 3 2021
Commencement Date:
Wed Aug 25 2021
Status of Post:
Standard SNA
Number of Vacancies:
1
.

SCHOOL TYPE

School Type:
Mainstream
School Structure:
Vertical
Gender:
Co-Educational
School Patronage:
Catholic
Classification:
DEIS Rural
Total No. of Teaching Staff:
12
Current Enrolment:
183
Droichead school:
No
.

POST DETAILS

Panel of Applicants:
An internal panel of suitable applicants may be set up to fill vacancies which may occur within a specific time period (four months for teacher posts and the duration of the school year for SNA posts) from the date on which the Board approves the successful candidate.
Additional Information:
Scoil Ghaeltachta í Scoil Fhionáin, átá cláraithe sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta, ina cuireadh tús leis an luaththumoideachas i Meán Fómhair 2019.
Fosclaíodh Aonad Uathachais i Scoil Fhionáin i Meán Fómhair 2020.
Tá Gaeilge líofa idir scríofa agus labhartha de dhíth ón iarrthóir. Glacfar le hiarratas i nGaeilge amháin, ag baint úsáide as an bhfoirm thíos.

0.5 de phost is é seo - 'sé sin le rá; sos agus am lóin san áireamh.

Duine díograiseach, dearfach, lán d'fhuinneamh ag teastáil, a bhfuil taithí agus tuiscint acu ar ról an Chúntóra Riachtanaisí Breise, agus atá sólúbtha ó thaobh tacú le himeachtaí éagsúla scoile.

Caithfidh iarrthóirí na huaireanta Bhóthar Haddington a dhéanamh mar atá leagtha amach i gCiorclán 71/2011 na Roinne. Ba mhór an buntáiste é/í a bheith sásta tabhairt faoi na himeachtaí uilescoile agus eischuraclaim.
Tá taithí agus cailíochtaí a bhaineann le riachanais Uathachais, riachtanaisí breise i nginearálta agus riachtanais chúraim phearsanta ag teastáil don ról seo..
Maidir le hiarrathóirí ón bPainéal Forlíontach, caithfear an Fhoirm Phainéil 1 líonta a bheith istigh leis an iarratas, ach tá na coinníollacha céanna thuasluaite riachtanach do na hiarrathóirí sin, ó thaobh Gaeilge d’ardchaighdeán labhartha agus scríofa, agus cáilíochtaí an phoist.
Glacfar le PF1 ó gCiorclán 0041/2015
Déanfar painéal inmheánach d’iarrthóirí le folúntaisí eile a líonadh istigh do bhliain amháin ón dáta a aontaíonn an bord ar an iarrthóir rathúil.

Beidh an ceapachán coinníollach ar Ghrinnfhiosrú na nGardaí a bheith déanta ag an iarrthóir rathúil.

Ní mór duit an fhoirm iarratais curtha ar fáil anseo i nGaeilge a úsáid.
.
.

APPLICATION REQUIREMENTS

  • Letter of Application

  • Referees (name, role, contact no.)

  • Copy of Certificates, Diplomas, Degrees

  • Online Application Form
.

Applications may be submitted by

  • Post
.

APPLY TO THIS JOB VACANCY

Roll Number:
17704H
Apply To:
An Cathaoirleach
Scoil Fhionáin
Teach an Pharóiste
An Fál Carrach
F92 N6YN
County:
Donegal
0749135122
Further Information:

SHARE THIS ADVERT